Zpracování osobních údajů

 1. Kliknutím na tlačítko "Odeslat" a vyplněním svých údajů udělujete souhlas společnosti CHEMLEP, s.r.o., IČ: 26931800 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
 2. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Váš dotaz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány maximálně po dobu 3 let nebo po dobu trvání spolupráce.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na chemlep@chemlep.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.