Ochranné vrstvy

PENATER

penetrační nátěr savých materiálů

PENATER je univerzální akrylátová vodní disperze certifikovaná pro stavební činnost se širokou možností použití. Kapalina mléčného zbarvení, střední viskozity.

PENATER se používá jako mnohostranné pojivo ve stavebnictví, zejména jako přísada do betonu a do polymercementových kompozic. Dále jako impregnace a penetrace starého zdiva a omítek, jako penetrace savých materiálů (dřevotřísky, eternitu, betonu a omítek pro nátěry), jako penetrace pod podlahářská akrylátová lepidla.

Podíl sušiny v penetraci je min. 20%.

Použití

PENATER je určen pro:

AQUAIZOL

Tekutá hydroizolace plus jednosložková

Disperzní hydroizolační hmota do vnitřního prostředí.

Vlastnosti

Oblast použití

Pružná hydroizolační hmota AQUAIZOL plus je určena pro přípravu vodotěsného podkladu pod obklady a dlažby ve vnitřním prostředí. Umožňuje překrytí neaktivních trhlin podkladu. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a k překrytí dilatačních spár. Pro hydroizolaci v exteriéru a trvale vlhkých ploch je určena dvojsložková cementová tekutá lepenka - AQUAIZOL.

Příprava podkladu: Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev. Doporučené podkladové materiály:

Vlastnosti

Tekutá lepenka AQUAIZOL

dvousložková

Dvousložková pružná nátěrová hmota na bázi modifikované cementové směsi. Tekutá lepenka je určena na hydroizolaci stavebních konstrukcí. Spotřeba tekuté lepenky je 1,5 - 2kg na m2.

Vlastnosti

Dodává se ve dvou složkách (šedý prášek a mléčně bílá kapalina), které mají po smíchání a vytvrdnutí cementově šedou barvu. Tekutá lepenka vytváří pružnou, vysoce přilnavou membránu s vynikající přilnavostí na beton, přírodní a umělý kámen, ocel, plech a jiné materiály. Vyznačuje se nízkou mírou propustnosti - je odolná vůči prosakování vody.

Oblasti použití

Aquaizol se dá využít mnoho způsoby:

Hlavní výhody

Velmi dobře se s ní pracuje. Lehko aplikovatelná. Připravena k použití po smíchání kapalné a práškové složky.

Vytváří pružnou, vysoce přilnavou membránu. Má vynikající přilnavost na beton, přírodní a umělý kámen, ocel, galvanizovaný plech, měď apod.

Okamžitá přilnavost k OSB deskám, po nánosu dvou vrstev do cca 1 - 1,5mm vytvoří ihned po vyschnutí strukturu totožnou s hladkou omítkou, a to bez použití dalších přídavných materiálů (penetrace, polystyren, lepidla apod.).

Nízkopropustná. Je vysoce odolná proti prosakování vody, mrazu do -35 °Ca rozmrazovacím solím.

Odolná proti abrazi, protismyková.

V souladu s ČSN "Ochrana staveb proti radonu z podloží" zkušební laboratoř ČVUT v Praze provedla měření součinitele difúze radonu v hydroizolační štěrce Aquaizol.

Adhezní můstek

Zpevňující a podkladový nátěr na staré a nové podklady jako je např. umakart, beton, emailové nátěry, dlaždice a obklady, desky z tvrdého vlákna, omítky apod.

Charakteristika

Příklady použití

Odrezovač REZOL 2000

Vysoce účinný odrezovač na kovurčený k odstranění rzi kovových částí strojů, trubek a plechů. Je bezoplachový a nehořlavý.

Přispívá k renovaci materiálu a ke vzniku ochranné vrstvy zesilující obranyschopnost kovů, železa a litiny vůči korozi.

Rezol 2000 je vysoce účinný odrezovací certifikovaný odrezovač na kov. Odrezovač je určen k odstranění rzikovových částí strojů, trubek a plechů.

Vlastnosti

Obsahuje organické složky, vázající rez, která je následně rozpouštěna. Přispívá tak ke vzniku ochranné vrstvy a k renovaci materiálu. Ochranný povlak silně zesiluje obranyschopnost kovů, železa a litiny vůči korozi. Povrchy s malým poškozením rzí čístí do barvy ocele. Při jednom nátěru lze s 1 kg přípravku odstranit rez zhruba z 15 m2 plochy (záleží na mocnosti povrchové koroze).