Přísady do betonu a malt

REOBET

Superplastifikátor

Reobet je superplastifikátor na bázi směsných polykarboxylátéterů. Umožňuje výrobu betonu vysokých pevnostních tříd ze směsí tekuté konzistence při relativně nízkých dávkách cementu. Zvyšuje také pevnost i vodotěsnost a odolnost betonu proti klimatickým a chemickým vlivům.

Vhodný je i pro prefabrikaci, nebo pro výrobu transportbetonu během nízkých teplot.

Použití

Reobet se používá při výrobě prefabrikátů, předpjatého betonu, monolitických betonových konstrukcí, lehkého betonu, průmyslových podlah, vysprávkových hmot a maltových a betonových směsí.

CONTRAFREEZE

Bezchloridový kapalný urychlovač tuhnutí. Lze jej využit také jako přísadu proti mrazu.

Charakteristika výrobku

CONTRAFREEZE - je kapalná protizmrazovací a plastifikační přísada do cementových hmot pro zimní období. Neobsahuje chloridy. CONTRAFREEZE - zlepšuje zpracovatelnost směsi (umožňuje snížit poměr voda/ cement), zkracuje dobu tvrdnutí urychlením hydratačního procesu cementu a snižuje bod zmrznutí záměsové vody. Tím umožňuje směsím dosáhnout vysokých počátečních pevností za nízkých teplot.

Použití

CONTRAFREEZE je určen pro použití, kdy je vyžadováno urychlené tvrdnutí a kde použití urychlovačů na bázi chloridů není přípustné. CONTRAFREEZE je speciálně vyvinut pro zděni, omítání a betonování při teplotách pod bodem mrazu a pro malty či betony, které budou ve styku s ocelovou výztuží.